Kaart van Nederland

Spelregels Klimaatburgemeester

Wat zijn Klimaatburgemeesters?

Een Klimaatburgemeester is in zijn of haar rol een inspiratiebron voor de buurt, een vereniging of voor collega's. Zij zetten zich in voor een beter klimaat in de omgeving waar zij wonen, zijn voorbeelden voor anderen en inspireren om bewuster te leven, minder CO2 uit te stoten of meer energie te besparen. Dat kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door het organiseren van een kledingruilbeurs of door met de buurt zonnepanelen in te kopen. Maar een Klimaatburgemeester kan ook met de gemeente, lokale partners of groepen optrekken om het lokale klimaatbeleid dichterbij burgers te brengen. Zij zijn de verbinding naar zowel mede-inwoners, als bedrijven en soms ook naar de gemeente en andere organisaties die bij kunnen dragen. Ze geven een gezicht en stem aan wat er leeft in de maatschappij en waar verandering mogelijk is en laten op een positieve en enthousiasmerende manier zien hoe je dat zelf kunt doen. Een Klimaatburgemeester is vrij om zich in te zetten voor de zaken die hij/zij zelf belangrijk vindt, zolang dit aansluit op de doelen van de Nationale Klimaatweek en de spelregels van het Klimaatburgemeesterschap worden nageleefd. De actiepunten kunnen per gemeente anders zijn en de tijd en inzet die een Klimaatburgemeester stopt in zijn/haar ambt kan verschillen. Die inzet kan klein zijn en eenmalig tijdens de Nationale Klimaatweek of voor langere tijd door het jaar heen. We houden hierbij ons doel voor ogen: zoveel mogelijk Nederlanders activeren tot duurzamer gedrag. Immers: de optelsom van alle individuele acties leiden tot een gemeenschappelijke inspanning die zorgt voor de grootst mogelijke impact. En daar gaan we voor. 

Algemeen

 • Klimaatburgemeesters zijn voorbeelden in hun gemeente en inspireren anderen om óók een bijdrage te leveren aan het verminderen van de CO2-uitstoot of energiebesparing.
 • Iedere inwoner van Nederland, die op een positieve manier zijn CO2-uitstoot vermindert of energie bespaart*, kan zich aanmelden als Klimaatburgemeester.
 • Als Klimaatburgemeester onderschrijf je deze spelregels en de uitgangspunten van de Nationale Klimaatweek.
 • Klimaatburgemeesters krijgen geen vergoeding en melden zich aan zonder commercieel belang.
 • De titel van Klimaatburgemeester is geen officiële titel en kent geen juridische grondslag. Aan de aanmelding en titel van Klimaatburgemeester kunnen geen rechten worden ontleend. Als Klimaatburgemeester ben je zelf verantwoordelijk voor je eigen gedragingen.
 • Wij behouden ons het recht voor de aanmelding als Klimaatburgemeester te weigeren of het Klimaatburgemeesterschap per direct te beëindigen, bijvoorbeeld bij gedragingen in strijd met de wet, gedragingen die in strijd zijn met de spelregels Klimaatburgemeester en/of gedragingen die niet passen bij de uitgangspunten van de Nationale Klimaatweek:
 • Eén van de doelstellingen van de NKW is dat Nederlanders zich bewust worden van hun klimaatimpact, maar het moet vooral leiden tot meer CO2-reducerend gedrag, zoals:
  • Energie besparen door het isoleren van het huis,
  • Duurzamer reizen,
  • Minder vlees eten,
  • Het tegengaan van voedselverspilling of duurzamer produceren.

Aanmelding, benoeming en opvolging

 • Als Klimaatburgemeester maak je onderdeel uit van de Nationale Klimaatweek, die dit jaar plaatsvindt van 30 oktober tot en met 5 november 2023. Je levert een actieve bijdrage door onder andere tijdens de Nationale Klimaatweek mensen in jouw omgeving te inspireren.
 • Klimaatburgemeesters worden per Nationale Klimaatweek benoemd. Wil je een jaar door, dan vragen we je je titel te verlengen. Zo niet, dan zoeken we een opvolger.
 • Je kunt je aanmelden als Klimaatburgemeester via de website www.nkw2023.nl. Meld je aan voor 22 oktober 2023 om de Nationale Klimaatweek 2023 te steunen. Na je aanmelding ontvang je een bevestiging per e-mail. We nemen contact met je op, indien we extra gegevens of informatie nodig hebben.
 • Als er meerdere gegadigden zijn, mogen meerdere personen binnen één gemeente de titel Klimaatburgemeester dragen. Als er meerdere Klimaatburgemeesters in één gemeente zijn, dan zullen wij jullie met elkaar in contact proberen te brengen, zodat je de krachten kunt bundelen.

Zichtbaarheid en media

 • Als Klimaatburgemeester vragen we je actief jouw klimaat-initiatief of klimaatbewuste levensstijl te promoten in lokale media en/of op sociale media **.
 • Door je aan te melden geef je ons toestemming om jouw verhaal en/of foto's te delen in het kader van de Nationale Klimaatweek.
 • Je bent in overleg beschikbaar om eventueel voor, tijdens of na de Nationale Klimaatweek bij te dragen aan de zichtbaarheid van de Nationale Klimaatweek, bijvoorbeeld voor een mediaverzoek of een video-opname. Je staat ervoor open in de (lokale) media op te treden als daar behoefte aan is en jouw verhaal te delen. Wij doen dit in elk geval met een persbericht aan het begin van de Nationale Klimaatweek met jouw verhaal.
 • Voor ondersteuning van het klimaatburgemeesterschap verwijzen we je naar de toolkit die je na je aanmelding per e-mail ontvangt. Voor verdere vragen kun je contact opnemen met klimaatweek@bijlpr.nl.

Community Klimaatburgemeesters

 • Als Klimaatburgemeester word je onderdeel van de groep Klimaatburgemeesters. Zij delen onderling kennis, inspireren elkaar en staan met elkaar in contact.
 • Als Klimaatburgemeester geef je toestemming om je persoonsgegevens binnen de Nationale Klimaatweek omgeving te delen.

* CO2-uitstoot verminderen = om de klimaatdoelen van 2050 te halen moeten we allemaal onze CO2-uitstoot verminderen. Dat doen we door zonnepanelen te nemen, niet meer op gas te koken of elektrisch te gaan rijden. Ook kleinere maatregelen dragen bij aan een kleinere CO2-voetafdruk, denk aan kort douchen, de thermostaat standaard op 19 graden zetten of op de fiets naar je werk te gaan in plaats van met de auto.

** Er is vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat geen budget beschikbaar om jou als Klimaatburgemeester te ondersteunen. Wij ondersteunen jou met zichtbaarheid en communicatie.

Je hebt je aangemeld als Klimaatburgemeester! En nu?

Wat leuk dat jij je wilt inzetten om anderen te inspireren ook hun beste klimaatbeentje voor te zetten.

Om zoveel mogelijk mensen te enthousiasmeren zich in te zetten voor een beter klimaat, willen we jouw verhaal aan zoveel mogelijk mensen vertellen. Aan het begin van de Nationale Klimaatweek doen we dat via een persbericht waarin we je voorstellen aan de media uit jouw gemeente. Maar je kunt nu ook al starten! Heb je een LinkedIn profiel? Geef naast je reguliere functie ook aan dat je Klimaatburgemeester bent!