NKW Gids bedrijven en organisaties

In de NKW Gids laten we je zien welke dingen jij zelf kan doen om een steentje bij te dragen aan het klimaat. Als burger, als medewerker van een bedrijf of als bedrijf of organisatie. De tips zijn toegankelijk en linken waar nodig door naar artikelen met meer informatie over het onderwerp. Met welke tips ga jij aan de slag?

NKW Gids bedrijven en organisaties

Hoe kan jouw organisatie bijdragen aan een beter klimaat?

Begin bij de basis

Er zijn een aantal simpele stappen om te starten met duurzaam ondernemen:

1. Stap over op ledverlichting.

2. Ga bewust omgaan met koeling van het bedrijfsgebouw. Denk aan het dichthouden van ramen en deuren in de winter, zeker wanneer je een pand verwarmt. Laat ze in de zomer zo veel mogelijk open, maar ook weer dicht wanneer je het gebouw gaat afkoelen.

3. Zet lichten, verwarming, ventilatie en apparaten uit op plaatsen waar niet gewerkt wordt en doe dit ook buiten werktijden. 

4. Ga aan de slag met het isoleren van je bedrijfspand. Een simpele manier om meer inzicht te krijgen in hoe goed jouw bedrijfspand is geïsoleerd is de ThermoCard. Zo krijg je snel te zien waar in jouw bedrijfspand nog energie bespaard kan worden.  

Afval verduurzamen

Bij het verduurzamen van je bedrijf is afval een belangrijk onderdeel. Op de werkvloer voorkom je bijvoorbeeld afval door kartonnen bekertjes te vervangen door herbruikbare mokken, of door zo min mogelijk te printen. Richt je productieproces zo in dat je restmateriaal zoveel mogelijk kunt hergebruiken of doorverkopen. Scheid bijvoorbeeld productieafval. Let daarbij goed op: schoon plastic afval kun je opnieuw gebruiken, vervuild plastic materiaal niet.

Duurzaam vervoer

De makkelijkste manier om vervoer duurzaam te maken is het beperken van woon-werkverkeer. Jij en je collega’s kunnen wellicht vaker de trein, bus of fiets pakken of denk aan autodelen via bijvoorbeeld Greenwheels. Kijk ook eens naar de aanschaf of lease van een elektrische auto voor jou en je medewerkers. Of ga hybride werken: wissel kantoordagen af met thuiswerkdagen. Het Programma Anders Reizen geeft 10 koplopers tips die niet ingewikkeld zijn.

Duurzaam inkopen

Kijk bij je inkoopproces niet alleen naar prijs en kwaliteit, maar let ook op het effect op milieu, mens en maatschappij. Bepaal wat voor jou en je klanten het belangrijkste is en bekijk welke onderdelen van je inkoopproces je op deze thema’s kunt verduurzamen.

Bedrijfspand verduurzamen

Meer informatie over het verduurzamen van zakelijk vastgoed kun je vinden op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Een mooi voorbeeld is Klimaatsupporter Merosch. Zij toverden een oude gymzaal uit 1955 om tot een Paris-proof kantoor volgens de DGBC. Dat betekent onder andere dat het gebouw los is van het gas, dat het zonnepanelen heeft, dat het meer energie oplevert dan het verbruikt, is er een laadpaal aanwezig en zijn er zo veel mogelijk circulaire bouwmethoden toegepast tijdens de verbouwing.

Catering

Voedselverspilling komt in de hele voedselketen voor. Van producent tot en met consument. Zo ook in de bedrijfskantine. Denk bijvoorbeeld ook aan papieren bekertjes en het gebruik van plastic. Daarom is het belangrijk om te kijken naar hoe kantines, evenementen en vergadercatering duurzamer kunnen worden. Voorbeelden zijn gebruik maken van energiezuinige apparatuur, tegengaan van voedselverspilling en het circulair inrichten van de catering. Check de sites van Proveg en VITAM voor meer info.

Betrek je personeel

Van je personeel stimuleren om vaker de trein te pakken tot zorgen voor fatsoenlijke arbeidsomstandigheden, duurzaamheid raakt ook je personeelsbeleid. Betrek je werknemers actief bij het verduurzamen van het bedrijf, zodat je ze motiveert om een bijdrage te leveren. Hang aan de duurzaamheidsthema’s die jij belangrijk vindt een jaarplan waaraan iedereen vanuit zijn afdeling en rol invulling kan geven.

CO2-Prestatieladder: de footprint van je organisatie

De CO2-Prestatieladder (CO2PL) helpt organisaties om hun CO2-uitstoot inzichtelijk te maken en te verminderen. De eerste 3 treden van de ladder richten zich op de CO2-uitstoot van de eigen organisatie. Treden 4 en 5 gaan over de uitstoot in de ketens van leveranciers en klanten, waarvan de organisatie een schakel is. Vind hier meer informatie over de CO2PL. Een Klimaatsupporter met ervaring op het gebied van CO2-uitstoot inzichtelijk maken is De Isolatieshop B.V.

Meten is weten: Klimaatsupporter De Isolatieshop B.V. vertelt hoe zij CO2-uitstoot verminderen

Vanuit onze missie 'isoleren voor iedereen mogelijk maken', proberen wij particulieren en professionals te ondersteunen met isolatiemateriaal, kennis en diensten. Isoleren op de juiste manier en plaats zorgt voor directe energiebesparing in gebouwen en maakt verdere verduurzaming zoals het gebruik van vloerverwarming en warmtepompen mogelijk. Isoleren zorgt hiermee voor meer comfort, minder uitgaven aan energie en draagt daarmee bij aan de CO2-reductie in gebouwen.

Naast dat wij de missie 'isoleren voor iedereen mogelijk maken’ nastreven, proberen we natuurlijk ook onze eigen CO2 uitstoot te verkleinen. In samenwerking met ClimateNeutralGroup (CNG) brachten we allereerst onze CO2-voetdruk in kaart. Het jaarlijks vaststellen van de CO2- voetafdruk van je organisatie is belangrijk voor het inzicht in de emissies van je bedrijf. Ook dient dit voor ons als basis voor reductieplannen. Door de metingen te herhalen, weten we ook wat het daadwerkelijke effect is van onze reductiemaatregelen.

Als groothandel en retailer in isolatiemateriaal hebben we veel intern transport. Bij ons is 46% van de CO2-emissies in 2021 gerelateerd aan het gebruik van heftrucks (op LPG). Ongeveer eenzelfde percentage kwam door het woon- en werk verkeer van medewerkers en het gebruik van onze bedrijfsauto’s. Door ons pand te isoleren en het gebruik van verwarming en koeling te beperken draagt dit bij aan de reductie van de CO2-uitstoot.

We hebben in 2022 een vergelijking gedaan met verschillende leveranciers en onze medewerkers laten proefdraaien met elektrische heftrucks, zoals EPT’s. In begin 2023 worden deze allemaal vervangen voor elektrische varianten op groene stroom. Daarmee realiseren we een besparing van bijna de helft van onze voetafdruk uit 2021. Een bijkomend voordeel is dat we naast C02 ook zullen besparen op onderhoudskosten, omdat we de oude machines vervangen. Voor onze rangeertruck en een tweetal andere dieselauto’s gaan we gebruik maken van HVO-diesel, wat een besparing geeft van 90% t.o.v. de traditionele diesel.

Voor het deel dat we op dit moment nog niet kunnen reduceren gaan we onze emissie compenseren met klimaatprojecten en bosaanplant door LandLifeCompany.

Ook aan de slag met energiebesparing bij jouw organisatie? Met de digitale tool MKB Klimaatwerk ontdek je van welke regelingen jouw branche gebruik kan maken.