Rijksoverheid start pilot duurzame cao

Tijdens de laatste cao-onderhandelingen hebben bonden en werkgever Rijk een pilot afgesproken voor verduurzaming van de cao. Heb jij hiervoor een goed idee? Of wil je daarover meedenken en meedoen met een experiment? Laat het vanaf 15 maart weten via www.duurzamecao.nl. Als we onze collectieve denkkracht benutten en omzetten in actie, komen we misschien wel tot de meest duurzame cao van Nederland!

Rijksoverheid start pilot duurzame cao

Experimenteerruimte

Uniek in de CAO Rijk is de afgesproken experimenteerruimte. Experimenteerruimte om aan de slag te gaan met de verduurzaming in de arbeidsvoorwaarden die een stap verder gaat dan de huidige cao. Iedereen, zowel werknemers als werkgevers, binnen het Rijk kan hiervoor ideeën aandragen. Het doel is om duurzame ideeën zo eerst uit te proberen, om ze daarna als dat kan rijksbreed door te voeren.   

Voorbeeldrol Rijksoverheid

Het Rijk is met 140.000 werknemers de grootste werkgever van Nederland. De cao-partijen vinden dat we vanuit onze taak en omvang een verantwoordelijkheid hebben op het gebied van verduurzaming. Via de cao van het Rijk hebben we een mooi instrument in handen. Gerard de Koe, cao-coördinator namens het Rijk: “Via de cao proberen we verduurzaming te stimuleren. Op het gebied van mobiliteit zijn al diverse duurzame afspraken gemaakt. Denk aan de diverse gunstige opties voor de aanschaf van een (elektrische) fiets naar het werk en de vergoeding voor OV. Wist je dat je ook je IKB-budget kan inzetten voor verduurzaming van je woning? Met zoveel collega’s kunnen we echt impact hebben door duurzame keuzes te maken. Het is een uitdaging om dit goed in de cao te krijgen. Die uitdaging gaan we graag aan, daarom hebben we gezamenlijk deze pilot afgesproken. Marco Ouwehand, cao-onderhandelaar namens FNV: We roepen alle rijksambtenaren op om met ideeën te komen voor verduurzaming. Wat kom je in je werk tegen, waarvan je regelmatig denkt ‘hé, kan dat niet duurzamer’. Denk ook buiten de gebaande paden, laat je inspireren door voorbeelden van andere organisaties buiten het Rijk. En ook binnen het Rijk gebeurt er al veel, waar je inspiratie uit kunt putten. Wat ontbreekt er nog en zou voor het Rijk nou een goede toevoeging zijn?Stuur je ideeën en mogelijkheden die bijdragen aan jullie welzijn én onze gezamenlijke duurzame ontwikkeling tijdens het werk vanaf 15 maart in via www.duurzamecao.nl.”Lees meer over deze pilot voor duurzame CAO op www.denkdoeduurzaam.nl.