Minder verspilling en meer duurzaamheid in de keukens van de Rijksoverheid

De een mist een plakje zalm als dit niet op het buffet ligt. De ander vindt zalm juist niet duurzaam en wat hem betreft hoort het dus niet op het buffet thuis. Duurzaamheid binnen de inkoopcategorie Consumptieve Dienstverlening is niet alleen een onderwerp waar de opdrachtgevende rijksorganisaties en inkopers van catering zich mee bezighouden. Ook bezoekers van de bedrijfsrestaurants maken hun wensen kenbaar.

Minder verspilling en meer duurzaamheid in de keukens van de Rijksoverheid

Eigen Schijf van Vijf

Rijksbrede categoriemanager Rob Heijink ontwikkelde een eigen ‘Schijf van Vijf’ voor de categorie Consumptieve Dienstverlening. De vijf speerpunten zijn: Duurzaam assortiment, Eerlijke handel, Inclusieve samenleving, Gezonde keuze en Circulaire economie. Deze thema’s sluiten aan bij de leidende doelen voor het verduurzamen van de Rijksbedrijfsvoering, zoals 50% minder primair grondstoffengebruik realiseren in 2030 en volledig circulair zijn in 2050.Als zowel opdrachtgevers, inkopers als leveranciers stilstaan bij deze doelen, bij grote opdrachten als die voor de bedrijfsrestaurants, komen ze pas echt binnen bereik. Maar ook individuele ambtenaren kunnen zich meer van duurzaamheid bewust zijn bij het bestellen van lunches, borrels of het organiseren van een evenement. De hele keten doet er dus toe, en als elke schakel meedoet werkt inkoop als hefboom voor verduurzamen van de bedrijfsvoering van het Rijk.

Dennis den Otter, eigenaar/directeur van cateraar Eet & Beleef, is blij met de kansen die de Rijksoverheid biedt voor duurzame en innovatieve cateraars. Met zijn concept ‘Breinvoer’ kan de cursist van de Rijksacademie van Financiën, Economie en Bedrijfsvoering een voedzame en duurzame maaltijd samenstellen die hem helpt de opleiding goed te doorlopen en tegelijkertijd verspilling van voeding en verpakkingsmateriaal te voorkomen.

Meer lezen

#DuurzameEstafette: ‘Klimaatneutraal en circulair werken is gewoon wat je anno 2021 wil doen’

#DuurzameEstafette: ‘Klimaatneutraal en circulair werken is gewoon wat je anno 2021 wil doen’

In januari 2021 verscheen het nationaal plan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) ‘Opdrachtgeven met ambitie, inkopen met impact’. Dit is de aanpak vanuit zeven departementen binnen het Rijk, waarmee zij de gezamenlijke inkoopkracht van de Nederlandse overheden (zo’n 85 miljard euro per jaar) beter willen gaan inzetten voor duurzame, circulaire en sociale doelen. Roald Lapperre (directeur-generaal Milieu en Internationaal bij het ministerie van IenW) en Marieke van Wallenburg (directeur-generaal Overheidsorganisatie bij het ministerie van BZK) vertellen ons over hun gezamenlijke drijfveren én verantwoordelijkheid op dit thema.

Inkoopcategorie Werkomgeving Rijk zet in op maximale duurzaamheid van ICT

Inkoopcategorie Werkomgeving Rijk zet in op maximale duurzaamheid van ICT

Tot de koplopers behoren op het gebied van duurzaamheid binnen Europa. Dat is het doel van de inkoopcategorie ICT Werkomgeving Rijk (IWR). Wij spraken met Lucien Claassen, categoriemanager IWR, over duurzaamheid bij de inkoop van ICT-middelen. “Daag de markt uit en laat marktpartijen meedenken over hoe ze jouw probleem van duurzame inkoop gaan oplossen.”

Gunningsmodel voor hardware van datacenters wekt internationale interesse

Gunningsmodel voor hardware van datacenters wekt internationale interesse

Op 8 en 9 maart vond Sustain 2021 plaats, een online conferentie van EcoVadis. Verschillende sprekers vertelden over hun ervaringen met duurzaam inkopen. Uit 79 verschillende landen waren 3.000 deelnemers aanwezig. Rijksinkoop werd op de internationale conferentie vertegenwoordigd door Albert Geuchies, contractmanager bij de Rijkscategorie Datacenters.