Digital Clean Up Day: "Iedereen moet zich bewust worden van wat zijn online voetafdruk is"

Digital Clean Up Day staat in het teken van het creëren van bewustzijn van digitaal afval. Ieder jaar produceren het internet en de ondersteunende systemen wereldwijd 900 miljoen ton CO2. Dat is meer dan de jaarlijkse productie van heel Duitsland. Sommige onderzoeken schatten dat het internetgebruik over tien jaar 20 procent van de totale energie in de wereld zal verbruiken. Wij spraken met Eric Verbrugge, Max Ruesen en Marie Louise Borsje over wat het Rijk doet om digitaal afval te verminderen en delen hun tips over hoe je als individu digitale data kunt verminderen.

Digital Clean Up Day: "Iedereen moet zich bewust worden van wat zijn online voetafdruk is"

“Jouw huis of kamer ruim je regelmatig op en je gooit onnodige dingen weg, maar digitaal doen we dat eigenlijk zelden”, vertelt Eric Verbrugge, Senior Adviseur Informatievoorziening bij Rijkswaterstaat. “Het doel van de Digital Clean Up Day is dat we alles wat verouderd is, opruimen. Hoe meer je bewaart, hoe meer servers je nodig hebt en die servers kosten allemaal materiaal en energie.”

Opstartfase

Eric Verbrugge en Max Ruesen zitten beiden in de werkgroep waarin alle ICT-dienstverleners en uitvoeringsorganisaties werken aan projecten om CO2-uitstoot te verminderen en om minder grondstoffen te gebruiken. Op dit moment zit de werkgroep nog in de opstartfase.

CO2-voetafdruk compenseren

Vormen van digitaal afval zijn e-mails, WhatsApp-gesprekken, conversaties in Microsoft Teams of meerdere versies van één document. Op dit moment probeert het Rijk de medewerkers hier bewust van te maken. Eric vertelt: “Houd je mailtjes zo klein mogelijk, zet niet te veel mensen in de cc, verwijs naar de gemeenschappelijke drive en mail niet te veel. Het Rijk werkt aan een duurzame bedrijfsvoering: groen, circulair, sociaal en innovatief; zuinig omspringen met je mails sluit daar naadloos bij aan. ”Bij nieuwe samenwerkingen of opdrachten aan de markt wordt er nu altijd gevraagd hoe het aspect duurzaamheid in het project wordt verwerkt. Max Ruesen, Beleidsmedewerker I-Sturing Rijksdienst, legt uit: “We vragen bij nieuwe aanbestedingen altijd aan de leveranciers wat de CO2-voetafdruk is van hardware-inkopen en we vragen hen vervolgens om dit te compenseren.”

'Houd je mailtjes zo klein mogelijk, zet niet te veel mensen in de cc, verwijs naar de gemeenschappelijke drive en mail niet te veel'

Minder documentmanagementsystemen

Om slimmer om te gaan met dataverkeer en datadragers is het Rijk een aantal jaar geleden teruggegaan van 64 naar vier datacenters. Daar is al veel winst behaald. Daarnaast wil het Rijk het aantal documentmanagementsystemen reduceren. “Want ook dat zijn energieslurpers”, voegt Max toe.

Praktische tips

“Door medewerkers meer te leren over digitalisering kunnen zij bewuste keuzes maken om hun digitale voetafdruk te verminderen”, concludeert Marie Louise Borsje. Marie Louise is Senior Adviseur voor de Rijksacademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid (RADIO). Zij deelt een aantal praktische tips waar iedere rijksmedewerker al direct mee van start kan gaan om op die manier digitaal afval te verminderen. “Een PowerPointpresentatie kan bijvoorbeeld ook in de vorm van een pdf-bestand, foto's maken een PowerPoint namelijk heel groot. Of maak gebruik van een samenwerkingsruimte, in plaats van dat je alles op jouw eigen schijf zet. Bewaar belangrijke informatie niet in Outlook, maar in een documentmanagementsysteem of in OneNote. Verklein bestanden door bijvoorbeeld afbeeldingen te verwijderen. Tot slot: organiseer met jouw team een digitale afvaldag!”

Meer informatie over de Digital Clean Up Day? Bezoek de website

Wil je meer weten over wat de rijksoverheid doet om de bedrijfsvoering van het Rijk duurzamer te maken, kijk op www.denkdoeduurzaam.nl.

Meer lezen

Denk Doe Duurzaam Podcast aflevering 2: 15% gasreductie bij het Rijk

Denk Doe Duurzaam Podcast aflevering 2: 15% gasreductie bij het Rijk

In de tweede aflevering wordt de gasreductie bij het Rijk zelf in de eigen kantoren besproken. Ewout de Bruijn en Ivo Bonajo praten met Martine Meerburg. Zij is de coördinator van de rijksbrede gasreductie vanuit haar functie als coördinerend beleidsmedewerker duurzaamheid, faciliteiten en huisvesting bij het ministerie BZK.

#DuurzameEstafette: ‘Klimaatneutraal en circulair werken is gewoon wat je anno 2021 wil doen’

#DuurzameEstafette: ‘Klimaatneutraal en circulair werken is gewoon wat je anno 2021 wil doen’

In januari 2021 verscheen het nationaal plan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) ‘Opdrachtgeven met ambitie, inkopen met impact’. Dit is de aanpak vanuit zeven departementen binnen het Rijk, waarmee zij de gezamenlijke inkoopkracht van de Nederlandse overheden (zo’n 85 miljard euro per jaar) beter willen gaan inzetten voor duurzame, circulaire en sociale doelen. Roald Lapperre (directeur-generaal Milieu en Internationaal bij het ministerie van IenW) en Marieke van Wallenburg (directeur-generaal Overheidsorganisatie bij het ministerie van BZK) vertellen ons over hun gezamenlijke drijfveren én verantwoordelijkheid op dit thema.

Inkoopcategorie Werkomgeving Rijk zet in op maximale duurzaamheid van ICT

Inkoopcategorie Werkomgeving Rijk zet in op maximale duurzaamheid van ICT

Tot de koplopers behoren op het gebied van duurzaamheid binnen Europa. Dat is het doel van de inkoopcategorie ICT Werkomgeving Rijk (IWR). Wij spraken met Lucien Claassen, categoriemanager IWR, over duurzaamheid bij de inkoop van ICT-middelen. “Daag de markt uit en laat marktpartijen meedenken over hoe ze jouw probleem van duurzame inkoop gaan oplossen.”