Elektrificatie spoortraject Weert-Hamont (grens)

5 oktober 2023 tot 6 november 202314:00 tot 00:00
Debat Vaste Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat 5 oktober 2023
Elektrificatie spoortraject Weert-Hamont (grens)

Over het meest belangrijke streven van de Vereniging Treinreizigersvervoer (vTv) van dit moment, het voltooien van de personentreinlijn Antwerpen-Weert door de elektrificatie van het traject Hamont (grens)-Weert, zal in de Tweede Kamer worden gesproken over de (met name financieel) Meest Kansrijke Optie (MKO). Die MKO zal volgens het klimaatrapport van het Bureau Facet, opgesteld onder verantwoordelijkheid van vTv, een besparing aan broeikasgassen van 9,9 kiloton CO2 equivalent opleveren, een hoeveelheid CO2 die overeenkomt met wat 450.492 bomen jaarlijks opnemen door middel van fotosynthese. De reductie in CO2 uitstoot, net als de stikstofreductie, heeft nog geen rol mogen spelen in de discussie over de elektrificatie. Hopelijk zal aandacht in het kader van deze klimaatweek daar verandering in brengen.